Životopis

Hana Paštyková Čiháková

klavíristka

Hana Paštyková (*1978) nastoupila na svou profesionální dráhu v jedenácti letech, kdy začala navštěvovat soukromé hodiny u koncertně činné Prof. Dagmar Baloghové, působící v té době na pražské AMU.
Ve čtrnácti se stala posluchačkou konzervatoře v Praze, kde studovala ve třídě prof. Anny Bolckové (absolventka AMU - Josefa Páleníčka), komorní hru mj.u Emila Leichnera. Od roku 1998 pokračovala ve studiu na brněnské JAMU ve třídě doc. Jiřího Skovajsy a poté pod vedením doc. Vladimíra Hollého (absolventa AMU - třídy Jana Panenky). Svá studia ukončila státnicemi v červnu 2003.
Účastnila se mnoha mistrovských mezinárodních klavírních kurzů, vedených řadou  významných  osobností (Nelly Akopian, Eugen Indjic, Adam Wodnicki, Joseph Banowetz, ad.).

V dnešní  době  koncertuje po celé  republice, a to ve hře  sólové i  komorní.V roce 2005 se stala  členem virtuálního orchestru -Virtual and Real Orchestra - hledajícího a přinášejícího "sound" nové generace - nového tisíciletí, s kterým např. koncertovala na Mezinárodním hudebním festivalu Brno: Expozice Nové hudby.

V Jihlavě  založila  Klavírní  školu  Jihlava (2000) a Hudební školu STONOŽKA (2009). V letech 2003-2009 působila také jako ředitelka Hudební školy Yamaha. Spolupracuje s Oblastní galerií Vysočiny, Domem Gustava Mahlera, s pěveckým sborem Foerster a částečně vyučuje na ZUŠ Jihlava.. Pořádá vlastní koncerty, vystupuje na místních vernisážích a dalších kulturních akcích. V září 2005 se např. zúčastnila jihlavského hudebního festivalu Mahler Jihlava 2005, kde hudebně doprovázela umělecké čtení korespondence „Moje Alma“.