Presto    -    doporučený věk 4-6 roků 

Tento program připravujeme 

Stonožka děti provází světem hudby v širokém záběru stylů          

Oblíbené písně z obrazovek, hudba  populární, folková, lidová, artificiální, různé hity...
Choreografie písní i za zpěvu dětí 
Základy hudební nauky hravou cestou (hudební abeceda, notace, pojmy…) 
Seznámení s hudebními nástroji 
Orechstrální hra (skupiny různých rytmů a melodií)
Hudebně-dramatické vyjádření říkadel 
Jednoduchá výroba vlastních hudebních nástrojů